Què és A&E?

Aquest nou espai a Internet vol ser un lloc de trobada de la doble sensibilitat artística i ecològica. Avui el nostre planeta Terra afronta una crisi ambiental profunda provocada per l’acumulació d’anys d’activitat industrial, avui estesa per tot el planeta, que s’ha  produït principalment a través d’energia d’origen fòssil: el carbó primer i el petroli després.  Un dels paràmetres de mesura d’aquesta crisi és la temperatura mitjana del planeta que s’escalfa per l’efecte hivernacle de les partícules de CO2 en suspensió. Mai abans una sola generació havia pogut copsar canvis climàtics perquè eren canvis naturals, no antròpics,  que necessitaven un període temporal molt més llarg que una vida humana.  Avui però, només en cent anys la temperatura de la Terra s’ha enfilat un grau i mig i la figura que forma la corba de l’escalfament global és cada cop més accelerada, exponencial.

La divulgació d’aquest fenomen global d’efectes imprevisibles i moltes derivades locals (fenòmens meteorològics extrems, extinció d’espècies, èxodes humans, desertificació, fosa de glaceres, increment del nivell del mar…) fins fa poc s’havia fet a través de publicacions científiques molt específiques que el periodisme, també especialitzat, difonia. Però no n’hi ha prou.

Des de l’inici de l’activitat del Centre d’Art i Natura (CAN) de Farrera hem observat, i promocionat, el treball dels artistes compromesos amb la sensibilització ambiental i crítica a través dels seus treballs.  El paisatge en l’Art Modern; Irlanda-Äland-Pirineus: un passeig a través d’illes i muntanyes; Natura, Forma i Creació; Pirineus: Art i Ecologia al sXXI (Evolució del paisatge, canvi climàtic i art), o Frontiers in Retreat són programes del CAN, o bé on hi participa, on es propicia la trobada entre artistes i investigadors per tal que recerca i creació, ciència i art, es trobin, interactuin,  s’influeixin mútuament per arribar millor al gran públic.

Desitgem doncs  que aquest portal contribueixi a comunicar i a fer prendre consciència del repte més important que mai hàgim tingut com a humanitat: transformar el nostre sistema de vida actual en un altre de sostenible que garanteixi la supervivència d’una biosfera rica i diversa on els humans, com una espècie més, hi seguim tenint una funció.

Art-Ecology.net vol guanyar consciències pel canvi global de model vers la sostenibilitat. I ho vol fer teixint xarxa des de la localitat i el dia a dia.

Benvinguts!